• 9:00 - 18:00 Mon - Sun
  • +48 730 756 676
  • ul. Krucza, nr 16/22, Warszawa, 00-526

ZATRUDNIENIE

ZATRUDNIENIE

Testy rekrutacyjne

Zatrudnienie nieodpowiednich osób w firmie może mieć duże konsekwencje. Wyłączne zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi niewiele mówi o kandydacie. Oprócz sprawdzenia wiedzy i umiejętności kandydata, dość istotne okazuje się także określenie jego potencjału oraz predyspozycji. Służą temu przygotowywane specjalnie w tym celu testy rekrutacyjne. Przeprowadzenie testów pomoże dokonać właściwego doboru osobowościowego. Testy osobowości softskill Dzięki … Czytaj dalej

Czytaj więcej

Doradztwo i audyt personalny

Doradztwo personalne Zatrudnienie pracowników o poszukiwanych kompetencjach To pierwszy z elementów zarządzania ludźmi worganizacji. Efektywna firma to taka, która na bieżąco monitoruje ich skuteczność, przekonania, motywacje, dba o ich rozwój i lojalność. Radzimy jak najskuteczniej inwestować w rozwój pracowników, by podnieść kwalifikacje osób z potencjałem i zatrzymać najlepszych. Audyt personalny W ramach audytu personalnego dokonujemy … Czytaj dalej

Czytaj więcej

Redukcja zatrudnienia i outplacement

Redukcja zatrudnienia Sytuacja gospodarcza, zmiana strategii przedsiębiorstwa i optymalizacja procesów wewnątrz firmy nierzadko skutkują koniecznością redukcji zatrudnienia. Sposób, w jaki zwolnienia zostaną przeprowadzone, wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy w przyszłości. Smart-hr pomaga swoim klientom przeprowadzić zwolnienia: 1. Z zachowaniem norm prawnych 2. Przy uszanowaniu norm etycznych 3. Możliwie minimalizując koszty Działaniom tym służy m.in. … Czytaj dalej

Czytaj więcej

Motywacja personelu i oceny pracownicze

Systemy motywacyjne i ocena pracownika Odpowiednio zmotywowany personel może przynieść większe korzyści dla przedsiębiorstwa niż wdrażanie innowacji technologicznych czy wyszukana strategia marketingowa. Dlatego sprawami kluczowymi dla menedżerów są: 1. Znajomość poziomu zaangażowania personelu 2. Świadomość, które czynniki są najlepszymi motywatorami dla pracowników 3. Możliwość stałej, odpowiedniej stymulacji personelu Motywowanie pracowników może się opierać na gratyfikacjach … Czytaj dalej

Czytaj więcej

Outplacement

Outplacement to udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej oraz opracowanie i wdrożenie działań prowadzących do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Wsparcie otrzymuje także kadra menedżerska i kierownicza oraz dział hr podejmujący trudne decyzje związane z przeprowadzeniem redukcji. Outplacement to: 1. Dostęp do warsztatów dla poszukujących pracy i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe … Czytaj dalej

Czytaj więcej

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowa • Rozliczanie płac • Rejestracja i aktualizacja danych pracownika w zus • Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców • Obsługa rachunków do umów cywilno-prawnych • Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne • Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych • Przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniami • Obsługa kontroli skarbowej, … Czytaj dalej

Czytaj więcej

Leasing pracowniczy

Świadczymy usługi leasingu pracowniczego. Rekrutujemy pracowników stałych i tymczasowych. Realizujemy wynajem pracowników na godziny. Leasing pracowniczy to wynajem pracowników rekomendowany tym firmom, które pragną zoptymalizować koszty zatrudnienia i pozyskać pracowników, w ramach aktualnie realizowanych projektów. Posiadamy rozbudowaną bazy potencjalnych kandydatów, którą aktualizujemy na bieżąco. Dzięki czemu, jesteśmy w stanie przeprowadzić sprawną i szybką selekcję oraz … Czytaj dalej

Czytaj więcej

Rekrutacje

Dlaczego rekrutacja personelu jest ważnym elementem rozwoju firmy? Rekrutacja najlepszych pracowników jest niezwykle istotny w dzisiejszej, dynamicznej rzeczywistości biznesowej. Najlepszych to znaczy posiadających odpowiednie do stanowiska kompetencje i kwalifikacje, ale też chcących się rozwijać, potrafiących się dostosować i zrozumieć firmę, w której pracują. Jeśli jako organizacja nie będziemy dążyć do bycia najlepszym, nasza konkurencja na … Czytaj dalej

Czytaj więcej