OBCHODNÉ PORADENSTVO

OBCHODNÉ PORADENSTVO

Právne poradenstvo

Právne poradenstvo   Právne poradenstvo je komplex služieb, ktoré zahŕňajú poskytovanie konzultácií a právnej podpory pri uplatňovaní právnych predpisov, poskytovanie právnej ochrany a zastupovanie pred súdom. V procese hospodárskej činnosti sa podniky rôznych foriem vlastníctva stretávajú s potrebou porozumieť jemnostiam občianskeho, obchodného, hospodárskeho, daňového a pracovného práva. Pre mnohé krajiny s nízkou právnou kultúrou, mnohými … Čítať viac

Read more

Účtovné poradenstvo

Účtovné poradenstvo Účtovné poradenstvo je služba, ktorá poskytuje celý rad služieb pre podnikateľov, ktoré súvisia s procesom vedenia účtovníctva, vedením účtovných údajov, evidenciou dokladov a daňovou evidenciou spoločnosti. Účtovné poradenstvo sa realizuje v ďalších smeroch: • registrácia spoločnosti v daňovom orgáne a otvorenie bankového účtu; • výber najvhodnejšieho daňového režimu a ďalšia optimalizácia daňových odpočtov; … Čítať viac

Read more

Finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo Finančné poradenstvo je profesionálny rad služieb zameraných na zlepšenie finančnej efektívnosti podniku. V závislosti od potrieb konkrétneho podniku sa môže cieľ finančného poradenstva líšiť od poskytnutia jednorazového poradenstva v oblasti účtovnej metodiky až po vypracovanie dlhodobej stratégie podniku v plnom rozsahu. Predmetom finančného poradenstva môže byť tak súčasný stav a optimalizácia dostupných zdrojov, … Čítať viac

Read more

Registrácia spoločností s akoukoľvek formou vlastníctva

Registrácia spoločností s akoukoľvek formou vlastníctva Každá firma má svoje vlastné dôvody na registráciu spoločnosti v zahraničí, my sa pokúsime poukázať na hlavné dôvody: • v prvom rade je to pohodlie podnikania. Nepochybne, podnikanie nemôže závisieť od politického vektora krajiny a vyberáme si krajinu so stabilnou (alebo aspoň predvídateľnou) politickou situáciou; • dôležitým faktom je … Čítať viac

Read more

Otvorenie bežného účtu

Otvorenie bežného účtu   Rovnako ako v prípade registrácie spoločnosti je potrebné najprv správne definovať, na aký účel je bežný účet potrebný, a na základe toho vybrať jurisdikciu a banku, ktorá bude najviac spĺňať stanovené požiadavky. Takmer každá organizácia a jednotlivec má právo otvoriť si bežný účet v zahraničnej banke. Právnická osoba, ktorá sa rozhodne … Čítať viac

Read more

Organizácia podnikania na kľúč

Organizácia podnikania na kľúč Organizácia podnikania na kľúč Ak máte dobrý podnikateľský nápad alebo potrebujete rozšíriť už existujúci podnik, je dôležité mať k dispozícii zdroje vedomostí, času a síl na otvorenie alebo rozšírenie vašich plánov. Realizácia tejto úlohy je spojená s obrovským množstvom výziev a prekážok. Tam, kde správne rozhodnutie môže priniesť úspech alebo naopak, … Čítať viac

Read more

Odborné poradenstvo

Odborné poradenstvo Odborné poradenstvo je úzkoprofilový typ poradenských služieb, ktorého základnou úlohou je poskytnutie poznatkov potrebných pre klienta na rozhodnutie určitej úlohy. Táto služba sa poskytuje na základe dôkladného preštudovania informácií poskytnutých klientom a vyplýva: • diagnostikovanie problému (výzva); • vypracovanie odporúčaní a rozhodnutí; • poskytnutie stratégie ich realizácie krok za krokom. Pre maximálny úspech … Čítať viac

Read more

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo • poskytovanie odporúčaní a vysvetlení týkajúcich sa daňových a colných povinností, ako aj správnych sankcií súvisiacich s týmito povinnosťami; • vedenie daňového účtovníctva a iných správ týkajúcich sa daní, ako aj poskytovanie pomoci v týchto otázkach; • príprava daňových priznaní a výkazov, ako aj poskytovanie pomoci v týchto otázkach; • zastupovanie v štátnych … Čítať viac

Read more

Štruktúrovanie podniku

Štruktúrovanie podniku Štrukturalizácia podnikania je základnou výzvou, ktorá dnes stojí pred mnohými úspešnými spoločnosťami. Za posledné tri roky sa takmer vo všetkých krajinách kardinálne zmenili podmienky regulácie podnikateľskej činnosti. Je to spôsobené najmä snahou štátu získať plnú kontrolu nad podnikaním a jeho vlastníkmi, čo sa prejavuje v nasledujúcich oblastiach: • CELKOVÁ správa daní; • DÔKLADNÁ … Čítať viac

Read more