VEĽKOOBCHOD

VEĽKOOBCHOD

IT Support

IT Support We provide technical support, hardware and software maintenance, server administration and network management. We have worked for companies with branches operating throughout Poland. We support the dynamic development of your company. As a part of the outsourcing IT we provide you with the continuity of service, effective and rapid response to the notification, … Čítať viac

Read more

IT outsourcing

IT service outsourcing We offer complete IT outsourcing services and support for internal IT departments which would like to outsource some of their tasks. We are effective at improving business processes and operational efficiency, helping our clients gain a competitive advantage. We contribute to meeting business needs, guarantee the security of data and the stability … Čítať viac

Read more

Cloud computing

Modern solutions give companies a competitive advantage and improve operational efficiency. Together with our clients, we develop strategies of adapting cloud solutions to their business needs, and manage these solutions while ensuring a high level of security. The infrastructure we provide is scalable and efficient, and we regularly verify its costs and service model. Freedom … Čítať viac

Read more

IT infrastructure development

A strong IT infrastructure lies at the foundation of every efficient company. IT must stay abreast of business trends and drive the achievement of business goals. We create guidelines regarding building, modernising and developing IT infrastructure, and select the providers for the solutions we recommend to ensure scalability and efficiency while reducing costs. Our services: … Čítať viac

Read more

IT poradenstvo

Každý z našich klientov získava okrem každodennej IT podpory aj prístup k našim odborným znalostiam. Všetky naše aktivity sú zamerané na dosiahnutie cieľov, ktoré sú dôležité z pohľadu nášho klienta. Nami vyvinuté postupy zaručujú efektívnu realizáciu projektu a výborný kontakt s klientom počas celej doby spolupráce. Naše IT konzultačné služby zahŕňajú okrem iného: • analýza … Čítať viac

Read more

Kyber ochrana

Ochrana údajov našich klientov a zaistenie bezpečnosti ich IT systémov je našou prioritou. Vykonávame audit s cieľom posúdiť ich sieťovú, dátovú a hardvérovú bezpečnosť a mechanizmy riadenia rizík. Na základe výsledkov auditu pripravíme podrobné odporúčania a naplánujeme zdroje a investície potrebné na realizáciu a správnu realizáciu projektu. Naše služby: • vypracovanie a implementácia komplexnej bezpečnostnej … Čítať viac

Read more

Exchange wholesale trade

Exchange wholesale trade is conducted at the commodity exchange, which is a voluntary association of legal entities and individuals for the open public sale of goods in a certain place, at a certain time, but the predetermined rules. The main tasks and functions of the commodity exchange are creating conditions for exchange trading, registration of … Čítať viac

Read more

Searching for counterparties when buying wholesale nonspecialized

The process of buying and selling goods in bulk requires professionalism, financial ability, and efficient management from the participants in this process. This process includes: • counterparty search • familiarization with the technical characteristics of goods • the technical ability of the supplier to provide the necessary volume of goods • logistics • storage • … Čítať viac

Read more

Auction wholesale

Auction wholesale trade is carried out with the help of auctions, which are periodically acting centers of intermediary trade of real goods with individual properties. Auctions are held nationally and internationally. Auctions organized in the form of joint-stock companies are the most common. Often, they monopolize trade in a certain type of goods, for which … Čítať viac

Read more