• 9:00 - 18:00 Mon - Sun
  • +48 730 756 676
  • ul. Krucza, nr 16/22, Warszawa, 00-526
Direction

CLEANING.

Providing quality cleaning services for corporate clients. Qualified for work in offices, warehouses, commercial premises and hard-to-reach places. We combine modern technologies and qualified personnel to achieve the desired result. We guarantee quality and solution of individual requests.

Direction

EMPLOYMENT.

Personnel search in the EU and CIS. We provide a wide range of HR services in search, research and training of employees. We save your time and money by selecting and offering only those candidates who meet your needs. We are engaged in comprehensive support of employees who work on an outsourcing model.

Direction

IT SERVICES.

Development of modern IT solutions for business. Creation of applications and websites. Implementation of modern security systems. Outsourcing of IT staff and IT infrastructure development. Introduction of cloud services and construction of remote access and management systems.

Direction

WHOLESALE.

Wholesale of non-specialized goods in the EU and CIS. We provide intermediary services for counterparties in the resale of goods of different product groups. We negotiate, arrange orders and delivery of goods at the request of the counterparty. Our services make it possible to establish the supply of goods at wholesale prices while saving money on operating activities.

(nazwa firmy)

Twój zaufany partner

O naszej firmie .

Spółki naszej marki świadczą szeroki zakres usług w całej Europie. Naszym głównym celem jest urzeczywistnienie Państwa planów. Staramy się być najlepsi w tym, co robimy.
Nasze dywizje działają w obszarach zintegrowanych usług budowlanych w UE w formacie2 BB i 2BC, usług IT dla MŚP, usług porządkowych w Polsce i Niemczech dla klientów korporacyjnych, zintegrowanych usług HR w UE oraz niespecjalistycznych usług sprzedażowych w UE i WNP.

Dzięki innowacyjnym metodom zarządzania i naszemu modelowi biznesowemu, dostarczamy naszym klientom najlepsze rozwiązania dla ich potrzeb. Nasza multidyscyplinarna działalność daje nam możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia. Naszą główną przewagą konkurencyjną jest współpraca wiedzy i zasobów z kilku obszarów działalności.
Zakres usług, które możemy zaoferować naszemu klientowi jest na tyle duży, że obie strony mogą odnieść większe korzyści z tej współpracy.

image_not_found

Activities

Activities

Our destinations

image_not_found

CLEANING

Providing quality cleaning services for corporate clients. Qualified for work in offices, warehouses, commercial premises and hard-to-reach places. We combine modern technologies and qualified personnel to achieve the desired result. We guarantee quality and solution of individual requests.

Read more
image_not_found

EMPLOYMENT

Personnel search in the EU and CIS. We provide a wide range of HR services in search, research and training of employees. We save your time and money by selecting and offering only those candidates who meet your needs. We are engaged in comprehensive support of employees who work on an outsourcing model.

Read more
image_not_found

IT SERVICES

Development of modern IT solutions for business. Creation of applications and websites. Implementation of modern security systems. Outsourcing of IT staff and IT infrastructure development. Introduction of cloud services and construction of remote access and management systems.

Read more
image_not_found

WHOLESALE

Wholesale of non-specialized goods in the EU and CIS. We provide intermediary services for counterparties in the resale of goods of different product groups. We negotiate, arrange orders and delivery of goods at the request of the counterparty. Our services make it possible to establish the supply of goods at wholesale prices while saving money on operating activities.

Read more
image_not_found

Any questions?

Any questions?

Fill out an application .